Ukentlig bading

Vanntilvenning: En dag i uken drar Blåveisen til Domus Athletica for å bade.

Det er en stor glede og tilfredsstillelse å mestre det våte element. I vannleken utfordrer barna hverandre, og det gir nye ferdigheter. Det er også viktig å lære barna teknikker som kan hjelpe dem til å bli mer selvstendige i vannet.

Turen til og fra badingen byr på andre utfordringer som sosial og motorisk trening, for eksempel av- og påkledning og det å ferdes i trafikken. Gåturen tilbake til barnehagen gir mulighet til å bli kjent i nærmiljøet på en annen måte.

Det er 4-og 5åringene som drar på bading i grupper med 2voksne.