Matgruppe

Hver mandag og fredag lager vi mat i barnehagen. Måltidene blir laget av en gruppe barn som består av to barn og en voksen, og blir servert til alle barna på begge avdelinger.

Matgruppen begynner med planleggingen tidlig i uka: barna velger menyen, lager handlelisten og bestiller mat på nett. Målet er å lage sunn mat fra bunnen av, gjerne av råvarer knyttet til sesong. Matgruppene forbereder også maten til barnehagens tradisjonsrike fester: høstfesten, Luciadagen og sommerfesten.

Å lage et måltid gir mulighet for læring på mange områder. Vi er innom alle fagområdene i Rammeplanen:

• Kommunikasjon, språk og tekst: Vi setter ord på det vi gjør og lærer oss flere ord og begreper. Vi ser i kokebok og kobler bilde, bokstaver og tall.

• Kunst, kultur og kreativitet: Hvordan presenterer vi maten og får den til å se fin ut?

• Natur, miljø og teknikk: Hvor kommer maten fra? Hvilke redskaper trenger vi og hvordan bruker vi dem? Hva skjer når maten koker? Hva er damp?

• Kropp, bevegelse og helse: Hva er godt for oss å spise og hva bør vi spise mindre av? Vi får også repetert hva god hygiene betyr, ikke bare for oss selv, men også for de andre. Vi lærer gode spise- og matvaner.

• Etikk, religion og filosofi: Kort- og langreist mat og mat knyttet til religion.

- Nærmiljø og samfunn: 

• Antall, rom og form: Hvor mange trenger vi og hva koster det? Hvilke former ser vi?

• Dannelse: Gjennom medbestemmelse oppnår barna å være betydningsfulle. Et godt samarbeid innebærer å ta hensyn og vise omsorg. Flid gir gode resultater.