Planleggingsdager barnehageåret 2019/2020

Barnehagen har 5 plandager hvert barnehageår.

- 16. august 2019

- 12. september 2019

- 01. november 2019

- 23. desember 2019

- 22.mai 2020

 

Barnehagen holder stengt disse dagene!