Planleggingsdager barnehageåret 2017/2018

Barnehagen har 5 plandager hvert barnehageår.

- 16. august 2018

- 02. november 2018

Det kommer info om planleggingsdager i 2019 snart.

 

 

 

 

Barnehagen holder stengt disse dagene!