Les om hvorfor leken er så viktig i barnehagen.

http://barnehage.no/politikk/2016/03/la-meg-leke-i-bhg/