Styret

Styret skal ha fire medlemmer som velges av og blant medlemmene på foreldrerådsmøtet for to år av gangen. Ansatte som selv har barn i barnehagen kan ikke velges inn i styret. Styrets leder velges av foreldrerådsmøtet for ett år av gangen.

Styret for barnehageåret 2020/21 ser følgende ut:

Daglig leder:

Lena Smith Høiby

Styreleder:

Hilde Søiland Fagerland 

Styremedlemmer:

Cecilie Tidemann-Nilsen

Mina Holdhus

Martin Andersen

Vara:

Christopher Huun

Caroline Bækkelund Ellingsen

Ansattes representant:

Stine Holtmoen