Styret

Styret skal ha fire medlemmer som velges av og blant medlemmene på foreldrerådsmøtet for to år av gangen. Ansatte som selv har barn i barnehagen kan ikke velges inn i styret. Styrets leder velges av foreldrerådsmøtet for ett år av gangen.

Styret for barnehageåret 2022/23 ser følgende ut:

Daglig leder:

Tina Fjeld

Styreleder:

Martin Andersen

Styremedlemmer:

Christopher Huun

Ingrid Johansen

Erik Dyrhaug

Vara:

Marit Mæhle Grimsrud

Caroline Bækkelund Ellingsen