Foreldredrevet barnehage med lange tradisjoner

Det er foreldrene som eier barnehagen og styret består av 4 foreldrerepresentanter og 2 varamedlemmer. Turer i nærmiljøet og matlaging er noen av våre faste ukentlige aktiviteter.

4 av foreldrene utgjør styret i barnehagen (velges på Foreldrerådsmøtet, se Vedtekter). Styret møtes ca 4 ganger i semesteret.

Barnehagen har dugnad høst og vår hvor vi tar oss av løpende vedlikehold, rydding, ordning, mindre malearbeid osv. Når vi har behov for større arbeider i barnehagen velger vi komitéer, slik som for eksempel oppussingskomite.

Ettersom barnehagen er foreldredrevet og dessuten er en liten barnehage er foreldrene involvert og engasjert i barnehagens drift og utvikling. Dette inneb'rer også at foreldrene har store muligheter til å bidra og sette sitt preg på barnehagen!