Barnehagens Visjon, verdier og mål

VISJON: " Vi leker oss gjennom den gode barndommen og fyller opp sekken med kulturelle skatter og annen lærdom" Barnehagen er verdistyrt. Det betyr at vi har valgt noen verdier som skal være førende for hvordan vi jobber og for hva som skal prege barnas leke- og læringsmiljø. Ullevålsletta barnehage har fjernet den kristne formålsparagrafen, men videreformidler kunnskap om

For oss betyr det at alle som er i barnehagen, enten som foreldre, barn eller ansatte deltar i et fellesskap hvor målet er å gi barna en god barndom. Dagene i barnehagen skal preges av lek hvor det er rom til hvert enkelt barn.

Siden barnehagen er 60 år har den skapt seg gode å lange tradisjoner som vi er opptatt av å ta vare på, samt ivareta norske folketradisjoner og eventyrskatter

 

Våre verdier er:

- Likeverd og respekt

- Trygghet og vennskap 

- Tilknyttning (trygghetssirkelen)

- Tilstedeværende; Vi følger barnas initativ, er oppriktig interessert i det barna er opptatt av, vi er ekte og ærlige, er lyttende og ser barna. 

 

MÅL

- Barna har et positivt selvbilde og blir trygge på seg selv

- Skape gode vennskap og gi barna gode sosiale verktøy

- Lære lekekoder og skape god lekekultur

- Lære å bruke kroppen ute i naturen 

- At barna har det gøy i barnehagen