Brukerundersøkelse

Barnehagen deltar i Brukerundersøkelsen som Oslo Kommune årlig arrangerer.

Tilbakemeldingene fra brukerundersøkelsen blir alltid drøftet i interne møter i barnehagen, i tillegg til at det gjøres til tema på styremøter.

 

Se oslo kommunnes sider for resultater