Sikkerhet

De ansatte gjennomgår jevnlig sikkerhetskurs for barnas sikkerhet. Ingen av barnehagens aktiviteter gjennomføres uten at sikkerheten til barna er ivaretatt.