Årsplanen 2022-2023

Barnehagen er lovpålagt å lage en årsplan, som gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Den beskriver barnehagens pedagogiske grunnlag, visjonen og satsingsområder. Dermed er årsplanen et viktig arbeidsredskap for personalet. Foreldrene skal gjennom planen få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene