Musikk

Sang, musikk og bevegelse er en del av barnas naturlige uttrykksspråk. Musikk brukes i nær sagt alle situasjoner i løpet av barnehagehverdagen. Den flettes inn i alle fagområder, og vi synger mye.

Vi tar utgangspunktet i det første musikalske uttrykk vi har – stemmen. Vi begynner med barnesang- repertoaret som barna har med seg hjemmefra. Videre synger vi sanger og sangleker som er knyttet til barnehagens rutiner, tradisjoner og feiringer. Vi utforsker sangene med vekslende dynamikk, rytme og tonehøyde, og finner nye måter å bruke stemmen på. Vi kaller på hverandre, lærer nye ord og begreper og øver på lyder som trener tungemotorikken. Slik går musikkstimulering og språkutvikling hånd i hånd.

Forståelse av musikk og rytme går gjennom kroppen. Derfor får bevegelse og drama stor plass i barnehagen. Gjennom kroppen gjør vi oss kjent med forskjellige rytmer og ulike musikkgenrer.
Barna får utfordre sine egne grenser, i samspill med andre. Barna vil også få uttrykke seg med rytmeinstrumenter som brukes i rytmelek, og som ”fargelegging” av sanger og dramaaktiviteter. Lytting er også en viktig del av stimuleringen.