Førskolebarna – siste året i barnehagen

Det er mange forventninger knyttet til det å bli førskolebarn. De er plutselig blitt de største i barnehagen! Førskolebarna får være med på nye og spennende aktiviteter, men de blir også møtt med nye krav fra omgivelsene. De er rollemodeller for de mindre barna. Førskolegruppen gir muligheter til å gå mer i dybden når det gjelder selvstendighetstrening, både sosialt og motorisk. Gjennom turer og tilrettelagt opplegg blir gruppefølelsen styrket, samtidig som de får utvikle seg som selvstendige individer.

Førskoleklubben
I førskoleklubben jobber vi med skoleforberedende aktiviteter. Gjennom lek og opplegg med tall og bokstaver vil barnas nysgjerrighet bli stimulert. Vi bruker høytlesing, rim og regler, tekstskaping, samtale, spill og eksperimentering. Vi stimulerer barnas glede over å kunne uttrykke seg med en positiv atmosfære. Barna blir også bedre til å vente på tur. Målet med klubben er å skape glede rundt skoleaktiviteter for å forbrede barna til skolen. Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole på en god måte. 

Friluftskolen
Friluftsskolen har en større radius enn resten av barnegruppen. En dag i uka drar de til områdene rundt Kolltoppen (Nordberg) hvor de har en fast plass. Med den som base utforskes skogen omkring. Det blir også utflukter bl.a. til Gaustad- og Sognsvannsgruven. Blir det ikke skogtur, brukes friluftskoledagen til museumsbesøk og andre typer utflukter. I slutten av mai er det overnattingstur for friluftskolebarna.
Friluftsskolen er et samarbeid med Eikenøtten Barnehage, Bukken bruse barnehage og Tåsen Skoles Barnehage. Den gir de eldste barna også en mulighet til å møte jevnaldrende som de kanskje skal gå på skole med.