Grunnlagt 1956 i Nils Bays vei 90 på Ullevålsletta

Barnehagen vår består av hovedhus, ”skolestue”, lekeskur, vognskur, redskapsbod og et loft som rommer et eventyr av barnehagens lange historie.

Utearealet er betydelig oppgradert i 2016 og er variert med lekeapparater og klatretrær på ulike nivåer. Barnehagen disponerer også et eget natur/ friområde rett ved siden av barnehagen, som blir hyppig brukt som tillegg til barnehagens eget uteområde. Damefallet er noen hundre meter unna og blir benyttet til aking på vinteren og turer på sommeren.

Ullevålsletta barnehage er en stiftelse som drives av foreldrene og er medlem av Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Pengene til driften blir skaffet til veie gjennom statsstøtte, kommunale ekstramidler og foreldrebetaling. Styret i barnehagen består av fire foreldrerepresentanter og en ansatt. Samarbeidsutvalget består av 2 foreldrerepresentanter + 2 vara, samt to ansatte. Det velges også en fra styret som er med i su som eiersrepresentant.