Sykdom

Vi ønsker friske barn i barnehagen. For å unngå at smitte spres til andre barn og voksne, bør syke barn holdes hjemme. Husk at dette er til alles beste, også ditt eget barn.

Mer om sykdommer og anbefalinger finner du i barnehagens informasjonshefte.