Oppstart/tilvenning

Etter en lang sommerferie er det spennende å begynne i barnehagen for liten og for stor. Noen møter barnehagen for første gang og noen bytter avdeling.

Det vil være nye mennesker og rutiner for alle. Derfor bruker vi god tid på å bli kjent og etablere gruppetilhørighet. Å opparbeide en trygghetsfølelse er hovedmålet for det første halvåret.

Nye barn og foreldre vil få en fast voksenkontakt å forholde seg til. I barnehagen har vi en fast dagsrytme. Faste rutiner og gjentakelse skaper oversikt og faste holdepunkt. Barna lærer hva som skal skje og hva som forventes av dem. Vi tilstreber å ha et felles sett med regler som skal være klare og fornuftige.

Med tanke på smittevernstiltak ift korona håper vi og ønsker vi å gjøre tilvenningen så normal som mulig. Vi vil derfor sørge for at det ikke er mange på tilvenning samtidig. 

 

Link til rutiner ved oppstart

 

Velkommen til Ullevålsletta barnehage