Planleggingsdager 2022/2023

Barnehagen har 5 plandager hvert barnehageår. Dette er viktig for å sikre et godt tilbud til barn og foreldre med høy kvalitet. Personalet evaluerer og planlegger det pedagogiske arbeidet, samt holder seg faglig oppdatert gjennom disse dagene.

Oversikt over planleggingsdager for barnehageåret 2021-2022

- 04.11

- 30.12

- 02.01

- 19.05

- 16.06

Barnehagen holder stengt disse dagene!