Planleggingsdager våren 2021

Barnehagen har 5 plandager hvert barnehageår.

- 17. august 2020

- 23. desember 2020

- 15. januar 2021

- 12. mars 2021

- 14. mai 2021

Barnehagen holder stengt disse dagene!