Blåveisen 3-6 år

Velkommen til Blåveisen! Her på Blåveisen er vi opptatt av barns medvirkning og mulighet til å være med å forme dagen,småbarnskultur,fysisk fostring og stimulere barnas nysgjerrighet.

Vi er storbarns-avdelingen i barnehagen, med 18 barn i alderen 3- 6 år. Her jobber Henriette som pedagogisk leder på dispansasjon i en 50% stilling. Hun studerer barnehagelærerutdanningen ved Oslo Met og er derfor bare tilstede halve uken. Hun har erfaring fra barnehage tidligere.

Hun jobber sammen med en barnehagelærer i 100% stilling som heter Malin. Malin er nyutdannet og sammen danner disse to blåveisens pedagogiske team.

Det jobber også 2 pedagogiske medarbeidere på blåveisen. Ania(100%) og Honorata(100%) (svangerskapsvikariat).

På blåveisen jobbes det mye i smågrupper. Vi ønsker å skape gode relasjoner mellom barna og ønsker at barna skap oppleve vennskap og glede over å være sammen. Vi ønsker å skape ro til læring og kreativitet. Vi er mye på tur og kan tilby tur for alle hver uke. Vi har språkgrupper og førskolegruppen har egen førskoleklubb.