Blåveisen 3-6 år

Velkommen til Blåveisen! Her på Blåveisen er vi opptatt av barns medvirkning og mulighet til å være med å forme dagen,småbarnskultur,fysisk fostring og stimulere barnas nysgjerrighet.

Vi er storbarns-avdelingen i barnehagen, med 18 barn i alderen 3- 6 år. Her jobber Einar som pedagogisk leder på dispansasjon frem til 30.06.19. Han har mange års erfaring fra barnehagefeltet. Han jobber sammen med 2 pedagogiske medarbeidere, Erik(100%) og Olga(50%). Henriette er barnhagelærer og jobber 50%. På blåveisen jobbes det i smågrupper. Vi ønsker å skape gode relasjoner mellom barna og ønsker at barna skap oppleve vennskap og glede over å være sammen. Vi ønsker å skape ro til læring og kreativitet. Vi er mye på tur og kan tilby bading hver uke. Vi har førskolegruppe som har egen førskoleklubb.