Endelig har vi fått utelekekjøkken!

2 ganger i året arrangerer SU dugnad i barnehagen.

I Ullevålsletta har vi engasjerte foresatte som bidrar på dugnad. Vi har endelig fått utendørs sølekjøkken! Til stor glede for barna!Det ble flittig tatt i bruk med en gang, og foreløbig har vi laget både pølser og kaker.

Vi er stolte over at vi har klart å lage det ved hjelp av gjenbruksmaterialer!