Hvitveisen 1-3 år

Velkommen til Hvitveisen! Her på Hvitveisen er vi opptatt av at barna skal få fine natur- og kulturopplevelser, omsorg, trygghet og glede. Gjennom lek lærer barn å kjenne omverden!

Hvitveisen er småbarnsavdelingen vår. Her er det plass til 13 barn i alderen 1-3 år. Utifra antall barn under 3 år har vi nå samlet 2-åringene i eget rom som vi kaller "Solsikken". Solsikken er en undergruppe av Hvitveisen med nå 6 barn.

Vi som jobber her er:
Rose Andrea er pedagogisk leder på småbarnsavdelingen.

Ania og Eileen jobber i 100% stillinger som pedagogiske medarbeidere på hvitveisgruppen

Eline jobber som pedagogisk medarbeider på solsikkegruppen sammen med Rose Andrea

Når alle 13 barn er på plass på hvitveisen vil det være 4 voksne på jobb hver dag. På Hvitveisen er det fokus på å skape trygghet, omsorg og gode relasjoner mellom barna. I år skal vi bli kjent med Bø og Bæ som skal ta oss med på forskningsgrupper, gym, språkgrupper, turer og ikke minst lære oss sanger og gi oss rike sanselige aktiviteter.