Blåveisen 3-6 år

Velkommen til Blåveisen! Her på Blåveisen er vi opptatt av barns medvirkning og mulighet til å være med å forme dagen, småbarnskultur, fysisk fostring og stimulere barnas nysgjerrighet.

Blåveisen er storbarns-avdelingen vår, med 12 barn i alderen 3-6 år. Malin er pedagogisk leder på avdelingen, og hun har ansvaret for det pedagogiske arbeidet, foreldresamarbeid og oppfølging av barna. 

Erik er barne-og ungdomsarbeider og jobber i en 100% stilling sammen med Malin.

På blåveisen jobbes det mye i smågrupper. Vi ønsker å skape gode relasjoner mellom barna og ønsker at barna skal oppleve vennskap og glede over å være sammen. Vi ønsker å skape ro til læring og kreativitet. Vi er mye på tur og kan tilby tur for alle hver uke. Vi har språkgrupper og førskolegruppen har egen førskoleklubb i tillegg til friluftsskole/skiskole 1 gang i uka.