Blåveisen 3-6 år

Velkommen til Blåveisen! Her på Blåveisen er vi opptatt av barns medvirkning og mulighet til å være med å forme dagen,småbarnskultur,fysisk fostring og stimulere barnas nysgjerrighet.

Blåveisen er storbarns-avdelingen vår, med 14barn i alderen 3- 6 år. Malin er pedagogisk leder på avdelingen. Hun har ansvaret for det pedagogiske arbeidet, foreldresamarbeid og oppfølging av barna. Malin er i mammapermisjon frem til november 2021.

Rose Andrea er også pedagogisk leder samtidig som hun studerer barnehagelærer på Oslo MET. Hun er ferdig til sommeren. I Malins fravær jobber Erik som barnehagelærer. Maria jobber også på blåveisen.  

På blåveisen jobbes det mye i smågrupper. Vi ønsker å skape gode relasjoner mellom barna og ønsker at barna skap oppleve vennskap og glede over å være sammen. Vi ønsker å skape ro til læring og kreativitet. Vi er mye på tur og kan tilby tur for alle hver uke. Vi har språkgrupper og førskolegruppen har egen førskoleklubb.