Søke plass fra august?

Trenger du barnehageplass fra august?

Vi har ledige plasser fra august. Ta kontakt med daglig leder, Lena Smith Høiby for mer informasjon. 

Søknadsfrist er 01.03.2021