Turer i nærmiljøet

Vi bruker naturen i og rundt barnehagen flittig.

Vi drar ukentlig på tur i nærmiljøet, for eksempel til Damefallet eller Rektorhaugen. Noen ganger drar vi også lenger unna – til Sognsvann eller Frognerparken. Førskolebarna har Friluftsskole i samarbeid med Eikenøtten Barnehage og Tåsen Skoles Barnehage.

Barn er forskere og bruker naturen som læringsarena. I skog og mark får barna andre fysiske utfordringer og impulser enn det lekeplassen kan gi dem: de går over lengre avstander, beveger seg i kupert terreng og får mer kontakt med mangfoldet i naturen. Ulike typer landskap stimulerer fantasien, og påvirker leken til barna i ulike retninger. Ytre rammer tilfører leken annet innhold, og av og til oppstår nye relasjoner blant barna som følge av dette.

Vi sanker naturmaterialer vi kan forske på eller bruke til formingsaktiviteter. Ute i naturen er det spennende å lete etter dyr og dyrespor, enten vi møter på et rådyr eller en katt! Vi tar også for oss tradisjonelle norske leker som Hauk og due osv.